ипотечен кредит

Жилищен кредит с фиксирана лихва? – Ипотечен кредит или защо не?

Ипотечен кредит и кредитите като цяло с фиксирана лихва, стават все по-популярни.
Много просто можем да си направи сметката защо. Има постоянни изказвания, че ако вземете плаващ лихвен процент, той в бъдеще може да се увеличи. Това е следствие от покачващите се пазарни индекси служещи за формиране на лихвата. Нека ви напомним, че задължението на банките да образуват лихвите по кредит, определян спрямо индекс възникна с промени в Закона за потребителския кредит от лятото на 2014.
ипотечен кредит фиксирана лихва
Идеята основно беше индексите, които могат да формират лихвата по ипотечен кредит да са пазарни, независими или лесно приложими. Тези стойности могат да бъдат проследени във времето и за кратък перод в бъдещето може да се предположи накъде ще отидат.

Обмисляйте внимателно преди да взимате ипотечен кредит!
Дори да образувате лихвата по пазарен индекс, това винаги ще означава, че тя в един момент може и да се покачи. Драстични движения много рядко се случват, затова не се плашете. Винаги е добре да имате и буфери. Ако погледнем от реалистична гледна точка обаче, лихвите по ипотечни и жилищни кредити в момента са на рекордно ниско ниво. В един момент ще започнат да се покачват. Не се знае кога точно, но винаги бъдете нащрек или ако се обмисляте много, много – по-добре вземете решение по-бързо.
При по-дълъг срок на фиксиране на лихвата по ипотечен кредит, размера, ще е по-висок на фиксираната лихва. Рискът от покачване винаги ще го има, но банките напоследът все по-активно започнаха да предлагат заеми с фиксиран лихвен процент. Това естествено е застраховка на клиента, срещу евентуално покачване на пазарните индекси. Фиксираната лихва е застраховка за самият клиент, че в един момент, дори пазарната й стойност да е на 20%, клиента, ще плаща само 10%. .